Träningsinformation

träningen är avslutad för året!

LKOMNA
tillbaka Våren 2022!

OBS! Tänk på att om ni känner er sjuka så stanna hemma, flera av våra medlemmar hör till riskgrupperna.

Viktigt är också att hålla avstånd och tvätta händerna!