Träningsinformation

Träningen lördag 21 maj startar kl 14.00 (efter arbetsdagen kl 10.00)
Träningen 28 maj utgår och ersätts med träning efter tävlingen 29 maj.
Därefter går vi över till tisdagar kl 18.00!

Fr o m tisdagen 31 maj kör vi alltså träning varje tisdag kl 18.00!
Tänk på att anmälningslistan till träning skall vara ifylld senast 10 minuter innan träningen startar!
Vi kommer också att köra släphare, pröva m.m. på förslagsvis måndagar, då det blir
för sent att köra efter träningen på tisdagarna.
Dock återkommer vi med startdatum när detta är bestämt!
Träningen är öppen för alla raser!
VÄLKOMNA!

TRÄNINGSREGLER:
För all träning med maskinhare skall anmälan till träning vara ifylld senast kl 11.50
(på tisdagar kl 17.50!)
Då det gäller träning med släphare skall träningsanmälan vara ifylld senast kl 13.50
och vi kommer att köra släphare så snart träningen på maskinhare är slut.
(Gäller ej träning på tisdagar!)

Träningsavgifter:
20 kronor för Huvudmedlem
50 kronor för Supportmedlem och icke medlem.
20 kronor för Släphare.

OBS! Tänk på att om ni känner er sjuka så stanna hemma, flera av våra medlemmar hör till riskgrupperna.

Viktigt är också att hålla avstånd och tvätta händerna!

Finaste Oliver hjälper också till! Foto: Martin Fogelberg

Första målet att öppna banan för träning är uppnått!
Nu kör vi!

Vi haft en hel del arbetsdagar och så mycket har blivit gjort!
Och en del av våra medlemmar har även varit där på andra dagar än de officiella arbetsdagarna! Imponerande!
Ni är så grymma!
Så nu startar vi träningen på en mycket
bättre och säkrare bana, med breda, härliga kurvor!

Nedan lite bilder från det arbete som gjorts!