Om oss

Foto: Anders Tenghede

Vår klubb

SDA-GHK är en sammanslagning av Speedy Dogs i Alingsås och Göteborgs HundkapplöpningsKlubb

Styrelse 2020

 • Ordförande:   Christer Anderssonm (email)
 • Vice Ordförande: Robert Jansson (email)
 • Sekreterare:   Judith Ekman (email)
 • Kassör:      Linda Ståhl (email)
 • Ledamot:     Stig Fredriksson (email)
Suppleanter:
 • Sara Bülling
 • Inez Bülling
Tävlingsledare: Stig Fredriksson
Webansvarig: Lena Lindroth
Skribent: Malin Månsson
Registrator: Judith Ekman och Rigmor Carlsson
Lotteriföreståndare: Pernilla Thor      

Revisorer:
 • Anders Tenghede
 • Freddie Eriksen
Revisorsuppleanter:
 • Emilie Wikström
 • Margareta Bernhardt
Kongress ledamöter:
 • Stig Fredriksson
 • Judith Ekman
Kongress Supleanter:
 • Christer Andersson
 • Robert Jansson
Valberedning för 2021:

 • Siv Ljungberg, (sammankallande)
 • Anders Tenghede
 • Oscar Jansson

Klubbens adress:

SDA-GHK

c/o Keop´s kennel
N. Ytterstadsvägen 62
44371 GRÅBO

Bankgiro och Swish nr:

Bankgiro: 819-6230
Swish nr: 123 467 58 56