Medlemsinformation

Foto: Angelica Ekman

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår klubb, fyll i formuläret nedan. Ange namn, personnummer, adress, mobiltelefon nummer samt vilken typ av medlemskap det gäller.
Vill du bli Huvudmedlem, så ange även eventuella familjemedlemmar (måste bo på samma adress), då dessa ingår i medlemskapet.
Sedan betalar du in medlemsavgiften (se nedan) och anger ditt namn på inbetalningen. När vi fått din betalning, är du medlem och får då tillgång till all information, kallelser m.m.

Medlemsansökan

Medlemsavgifter

Ingen förändring sedan 2021, dvs
Huvudmedlem: 900 kronor
Stödmedlem: 250 kronor
Medlemsavgiften betalas på Bankgiro: 819-6230 eller med Swish nr: 123 467 58 56. Ange Namn och vilket medlemskap det gäller.

Observera! Att fr o m 2022 är det endast huvudmedlemmarna som har fritt tillträde till banan, dvs de kan nyttja den utanför ordinarie tränings- och tävlings- dagar! (Undvik också två dagar innan en tävling!) Tävlingsdagarna hittar ni Här
Tänk alltid på att lämna banan i lika bra skick som den var när ni kom, dvs. lämna inte hundarna ensamma utan översyn på banan, ta alltid upp efter hundarna, se till att de inte grävt gropar i banan,  m.m. 

Klubbkläder

Klubbjacka, mörkblå med logga på ryggen 500 kronor
Piket tröja, mörkblå med klubblogga 250 kronor
Kontakta SDA-GHK Styrelse
Just nu håller vi på och lägger om våra beställningsrutiner, så väntetiden kan bli lite längre än tidigare.

Klubb- och Årsmöten

Årsmöte och Medlemsmöte
Årsmötet hålls senast 28 februari varje år enligt stadgan. SDA-GHK följer SHCFs (Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbunds) Normalstadga reviderad 2022. I år körde vi medlemsmötet söndag 25 februari kl 11.00 i Gamla Tingshuset i Lerum! En, som alltid, trevlig sammankomst med påföljande Konstituerande möte och Medlemsmöte.
Medlemsmöten har vi ca 4-5 på en säsong eller fler om vi behöver.
Styrelsemöten har vi ca var 14:e dag på försäsongen och början av tävlingssäsongen tills allt flyter på, sedan blir det vid behov.
Vi vill ha en öppen klubb där alla är med och bidrar och kan vara med och påverka! Därför publicerar vi alla styrelseprotokoll nedan så att medlemmarna kan följa styrelsens arbete.

publicerade dokument:

Protokoll styrelsemöte S2401 240110.pdf
Protokoll Styrelsemöte S2402 240207.pdf
Protokoll Styrelsemöte S2403 240219.pdf
Protokoll Styrelsemöte S2404 240306.pdf
Protokoll Medlemsmöte 240225 M2401.pdf
Protokoll Årsmöte 240225_Å24.pdf