Medlemsinformation

Foto: Angelica Ekman

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår klubb, fyll i formuläret nedan. Ange namn, personnummer, adress, mobiltelefon nummer samt vilken typ av medlemskap det gäller.
Vill du bli Huvudmedlem, så ange även eventuella familjemedlemmar (måste bo på samma adress), då dessa ingår i medlemskapet.
Sedan betalar du in medlemsavgiften (se nedan) och anger ditt namn på inbetalningen. När vi fått din betalning, är du medlem och får då tillgång till all information, kallelser m.m.

Medlemsansökan

Medlemsavgifter

Ingen förändring sedan 2021, dvs
Huvudmedlem 900 kronor
Stödmedlem 250 kronor

Observera! Att fr o m i år är det endast huvudmedlemmarna som har fritt tillträde till banan, dvs de kan nyttja den utanför ordinarie tränings- och tävlings- dagar! (Undvik också två dagar innan en tävling!) Tävlingsdagarna hittar ni Här
Tänk alltid på att lämna banan i lika bra skick som den var när ni kom, dvs. lämna inte hundarna ensamma utan översyn på banan, ta alltid upp efter hundarna, se till att de inte grävt gropar i banan,  m.m. 


Klubbkläder

Klubbjacka, mörkblå med logga på ryggen 500 kronor
Piket tröja, mörkblå med klubblogga 250 kronor
Kontakta Judith Ekman eller Stig "Putte" Fredriksson
Just nu håller vi på och lägger om våra beställningsrutiner, så väntetiden kan bli lite längre än tidigare.


Klubb- och Års- möten

Vi har haft ett antal medlemsmöten (direkt efter Årsmötet 27 februari, 26 mars samt 9 april) i år!
Och vi har ambitionen att det skall vara transparans mellan styrelsens arbete och våra medlemmar, med tät information och större möjlighet att påverka. Detta tar dock ganska lång tid och därför kommer vi att testa att hålla lite kortare, mer informella, informationsmöten då vi t ex  fikar tillsammans, i samband med träning eller tävling istället.
Sedan varvar vi detta med lite längre, mer formella möten, när detta behövs.

På våra avhållna Medlemsmötena har vi bl a tagit upp:
  • Allmän information t.ex. SHCF:s policy
  • Motioner och Propositioner till SHCF
  • Framtidsgruppen och vår Framtidsplan
  • Spons och Marknadsföring
  • Banan och vår Underhållsplan
  • Funktionärer till våra tävlingar
  • m.m.
Årsmöte 
avhölls Söndag 27 februari iTingshuset i Lerum
Mötet var snabbt avklarat, alla rapporter godkändes och Tommy Åberg, tidigare ordförande, Stig Fredriksson, Tävlingsledare, Judith Ekman, sekreterare avtackades med blommor och choklad!
Robert Jansson tillträdde som ny ordförande och därefter festade vi på Judiths goda smörgåstårtor och Beas goda kakor!
Som alltid en riktigt trevlig tillställning!
Därefter följde ett Konstituerande styrelsemöte för de nyvalda (se Om Oss i menyn ovan) och ett efterföljande Medlemsmöte!